Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur?


Siber Zorbalık Nedir? Nasıl Korunulur?

Bu kurs İstanbul Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği son sınıf öğrencileri tarafından hazırlanmıştır. Bu kursun genel amacı minimum ilkokul 4. sınıf öğrencileri(11-12 yaş) olmak üzere bu bireylere siber zorbalığın ne olduğunu nasıl korunulması gerektiğini etik değerlerimizi ve bu değerleri ihlal etmemiz durumunda neler ile karşılaşacağımızı, kişisel haklarımızı ve verilerimizi nasıl muhafaza etmemiz gerektiğini öğretmeyi amaçlamaktadır. Oluşturulan bu öğrencilere, ebeveynlere interneti ve sanal ortamı kullanan bireylere hitap etmektedir.

Who this course is for:
  • İnternet kullanım sıklığı fazla olan öğrenciler
  • Sosyal medya kullanımı fazla olan öğrenciler
  • İnternet kullanımı fazla sağlayan öğrenci ebevynleri
  • 11-12 yaş ortaokul 6.sınıf öğrencileri.